Hvordan kan Du som vognmand eller privatbilist komme i gang med at køre på biogas?

Har I en køretøjsflåde eller har I langt til nærmeste gastankstation, kan I få opstillet jeres egen gastankstation lokalt. Det er en mulighed, som flere vognmænd og transportselskaber benytter sig af.

Vi kan levere en gastankstation og bæredygtig komprimeret biogas på standeren til jer.

Er du privatbilist eller har du en mindre køretøjsflåde, og holder du til i nærheden af en af de eksisterende gastankstationer, er det oplagt at tanke biogas der hvis anlægget har tilstrækkelig kapacitet. Det kan vi hjælpe jer med at svare på.

Biogas tankes på bus
Dispenser på gastankstation

Hvad vil det sige at køre på biogas?

“Kører Du på gas? Det gjorde min far også tilbage i 70’erne.” Den vending hører vi engang imellem. Det er dog ikke den samme gas man kørte på dengang, som man gør nu.

Tilbage i 70’erne og 80’erne var der en del som kørte på propangas. I dag kører vi på biogas, og det er meget bedre!

Propangassen man kørte på i gamle dage, som også kaldtes Autogas eller LPG, er det samme man bruger idag til gasgrillen og er et fossilt gasprodukt. Når vi idag kører på biogas er det det mest klimavenlige brændstof som findes og forbrændingen sker så effektivt, at den lokale udledning også er utrolig ren.

Biogassen man kører på består af grøn metan og molekylet metan er i princippet det samme som naturgas består af. Derfor bruges gasnettet til at distribuere biogassen fordi biogas og naturgas uden problemer kan blandes, ligesom vindstrøm og fossil strøm kan blandes på EL-nettet. Det gør at det er meget enkelt at få adgang til biogassen rundt om i landet. Er naturgasnettet i nærheden, kan man få biogas. Er der en gastankstation i nærheden, kan du tanke biogas.

Hvad er biogas?

Biogas dannes af organiske affaldsprodukter såsom gylle, halm og græs. Det dannes i store tanke, som på mange måder indeholder de samme processer som vores tarmsystem. Derfor er produktet der kommer ud også på mange måder det samme. Biogassen kan faktisk sammenlignes med gassen i en prut.

Biogassen renses for lugt og gasser der ikke har nogen brændværdi. Tilbage har man gassen metan (CH4), som kan sendes på gasnettet.  Naturgassen på gasnettet består nemlig også primært af metan, så det er nemt at distribuere på samme rørnet. Men hvor naturgassen er en fossilgas som bidrager med CO2 til atmosfæren, er biogassen en vedvarende energikilde som ikke tilfører nyt CO2 til atmosfæren.

Når biogassen er renset og sendt på gasnettet får den nye betegnelser. For nemheds skyld kan vi fortsat kalde det biogas, men det kaldes også biometan eller bionaturgas.

Når man tager det op fra gasnettet og komprimerer det for at fylde det på køretøjer kalder man det ofte CBG. Det står for “Compressed Biomethane Gas”. Et andet udtryk er CNG, det står for den fossile version: “Compressed Natural Gas”. I Danmark kan man godt se betegnelsen CNG tankstation, som indikerer at de sælger den fossile naturgas, men de sælger i virkeligheden alle den grønne CBG.

Forstå vægten på gassen

Fordi biogas er en gas er det svært at sammenligne med diesel og benzin. Derfor afregnes biogassen normalt på vægt-basis, altså i “kg”.

1 kg biogas fra tankstationen svarer ved normal kørsel til ca. 1 L diesel.

Metan, som er det vi tanker fra biogassen, vejer ca. 0,75 kg pr. m3 når gassen ikke er under tryk. Almindelig luft vejer til sammenligning ca. 1,2 kg pr. m3.

Når vi komprimerer gassen på gastankstationen, for at kunne tanke bilerne mere effektivt, øger vi trykket til ca. 200 bar. Det betyder kort sagt at gassen fylder 200 gange mindre, så man kan have mere med i bilens tanke. Den vejer derfor også ca. 200 gange mere pr m3, nemlig ca. 150 kg pr. m3.

En tankning af en renovationsbil ligger typisk på omkring 80 kg gas. Det svarer til et volumen på 0,5 m3 eller 500 liter ved 200 bar. Var det ikke komprimeret ville det fylde 100 m3!

Man kan dog fortsat gøre gassen endnu mere kompakt. Man kan gøre den flydende. Det sker ved at man køler gassen ned til -160 grC. Så bliver gassen flydende og den fylder nu 600 gange mindre end gas, der ikke er under tryk. Dette er relevant for lastbiler, som skal køre meget langt imellem tankninger, eksempelvis lastbiler til langturstransport. Den flydende gas kaldes normalt LNG (Liquid Natural Gas) eller LBG (Liquid Biomethane Gas).

Køretøjer

Iveco Daily på marked

Der findes en lang række køretøjer på markedet som kan køre på biogas. De går fra de mindste bilmodeller så som VW UP! i Volkswagens TGI-serie og op til store lastbiler på flere hundre hestekræfter fra Scania, Iveco, Volvo og MAN.

Der kører på verdensplan over 22 millioner gasbiler på vejene. De fleste kører på naturgas (CNG), men efterhånden som produktionen af biogas øges og den gøres tilgængelig på gastankstationerne vil flere og flere af bilerne køre på biogas.