Få en gastankstation for biogas

Vi har over 10 års erfaring med at opstille og servicere gastankstationer i mange forskellige størrelser og udformninger. De er stort set alle tilpasset forskellige kundebehov fordi der er meget forskel på størrelsen af køretøjerne som skal tankes, mængden af dem og hvordan det ønskes at tanke dem.

I er altid velkommen til at kontakte os for at tale mulighederne igennem.

Vi kan kontaktes gennem chatten på denne side, på tlf.: 31 14 44 84 eller på e-mail: kontakt@tankbiogas.dk.

Herunder gennemgår vi en række af de mest almindelige udformninger af gastankstationer for komprimeret og flydende gas:

Micro-CNG er vores mindste model gastankstation for tankning af biogas. Den er baseret på en kompressor som er designet til at stå ved en garage eller parkeringsplads og fylde 1 til 4 biler.

Den kan leveres og monteres under et halvtag, eller i en isoleret og støjdæmpet 10′ container.

Micro-CNG anlægget er perfekt til vognmanden som ønsker at have 1-4 biler på gas og ikke ønsker at investere for meget i en stor gastankstaion.

Mico-CNG anlægget er optimalt til slow-fill løsninger, hvor man har nogle timer til at tanke bilen, mens den holder parkeret. Det er også den billigste løsning.

Der kan dog også bygges et højtryksflaskelager på, sådan at der kan fyldes hurtigt fra anlægget. Det koster lidt mere udstyr, en til gengæld får man fleksibiliteten af en hurtig tankning.

Kompressorerne i Mico-CNG løsningen fås i lidt forskellige størrelser. Kapaciteten på den største model er på 36 m3/h, eller det der svarer til ca. 27 kg/h.

Ved slow-fill vil en personbil eller en kassevogn vil derfor kunne fyldes på et par timer. En renovationsbil eller lastbil vil kunne fyldes på ca. 3-4 timer.

 

Micro CNG anlæg

For køretøjsflåder hvor bilerne holder parkeret i længere tid, og kan tanke i løbet af aftenen eller natten, er slow-fill for biogas ofte den mest økonomiske løsning.

Kompressoranlæg for slow-fill kan leveres i et bredt spekter af størrelser nede fra 100 m3/h (75 kg/h) og op til 2-3000 m3/h.

Et anlæg med en kapacitet på eksempelvis 250 m3/h, svarende til ca. 190 kg/h vil kunne fylde ca. 2 renovationsbiler eller eller busser på en time. Består vognparken af, eksempelvis, 20 køretøjer vil kompressoren skulle køre i ca. 8-9 timer i døgnet for at fylde dem. Fyldetiden vil naturligvis være afhængig af, hvor meget gas de har brugt i løbet af dagen.

En slow-fill løsning kræver at der, ved parkeringspladsen, er mulighed for at sætte en række fyldestandere op foran køretøjernes parkeringsbåse.

Når køretøjerne parkerer skal chaufføren koble fyldemundstykket på bilen, hvorefter tankningen starter helt automatisk. Så ud over at det er en økonomisk løsning i forhold til anlægsinvesteringen, så er det også en tidsbesparende løsning, da chaufførerne ikke skal stå og vente under tankning.

Anlægget kan kombineres med fast-fill, hvis der er behov for at fylde hurtigt engang i mellem.

Slow fill CNG tankstation

Fast-fill med biogas er for køretøjsflåder, hvor bilerne skal tanke hurtigt, på samme måde som på en konventionel benzin-station.

Med vores seneste modeller kan en stor lastbil tankes lynhurtigt på kun 4-5 minutter.

Kompressoranlæg for fast-fill kan leveres i et bredt spekter af størrelser: Der kan laves fast-fill på vores helt små mico-CNG anlæg og de kan leveres som store anlæg med kapacitet til at fylde flere tunge køretøjer samtidig.

Fast-fill anlæggene kan samtidig nemt kombineres med slow-fill løsninger, hvis nogle køretøjer skal kunne tanke hurtigt, og andre har god tid til at tanke på slow-fill.

 

Et anlæg for fast-fill kræver at der installeres et flaskelager, bestående af en række højtryksgasflasker, sammen med kompressoren. Kompressoren fylder flaskelageret op til ca. 250 bar, og så er det flaskelageret man tanker fra, når man fylder bilens tank.

For at sikre en hurtig og effektiv tankning deles flaskelageret typisk op i 3 sektioner. Når bilen begynder at tanke tømmes først den første sektion af flaskerne. Efterhånden som trykket på bilens tank stiger og trykket i flaskelagerets første sektion falder, vil fyldehastigheden blive lavere. Derfor åbnes nu for næste sektion, sådan at trykforskellen mellem flaskelageret og bilens tank igen bliver højt. Det får fyldehastigheden til at stige igen. Når trykket i anden sektion nærmer sig trykket i bilens tank åbnes så den tredje sektion på flaskelageret for igen at få høj trykforskel og en høj hastighed på fyldningen. Når bilens tank når ca. 200 bar stopper tankningen automatisk.

 

Fast-fill anlæg for Biogas

Har man ikke adgang til gasnettet kan man få fragtet biogassen til tankstationen på containere.

Containerne er fyldt med trykflasker, og der benyttes oftest 20′ containere til at fragte biogas. Da vi i Danmark har et relativt veludbygget gasnet, er det ikke en løsning vi ser ofte herhjemme. Det er dog en meget normal måde at distribuere biogas i Norge, Sverige og Finland, hvor der er store områder uden gasnet.

Systemet kræver at man har to gaskompressorer:

Én kompressor står ved gasnettet og komprimerer gas ind på containerne. Det er en løsning som minder om en alm. slow-fill tankstation.

Den anden kompressor står ved gastankstationen og den tømmer containerne for gas og trykker det ud til dispenseren hvor bilerne tanker.

På den måde kan man tanke grøn og klimavenlig biogas i områder, hvor der ikke er adgang til gasnettet.

 

Først fyldes containere ved gasnettet og fragtes på lastbil til satellitstationen.

Moderstation for fyldning af CNG på containere

Gassen fragtes i flaske-containerne til satellitstationen hvor den kan tankes på køretøjer.

Statellit tankstation for biogas

 

Fordi der gasnettet, hvor flaske-containerne fyldes, installeres en CNG kompressor, kan man i mange tilfælde lige så godt opstille en dispenser der også. På den måde vil man få et kombi-anlæg som, ud over at fylde flaskecontainere med gas til satellitstationen, også fungerer som en selvstændig gastankstation for biogas.

Moderstation med fast-fill dispenser

Et alternativ til at fragte gassen på komprimeret form, er at fragte den på flydende form. Så er gassen mere kompakt og transporten mere effektiv. Det kan du læse om i sektionen om LNG-tankstationer.

LNG står for “Liquid Natural Gas” og laves den af biogas kaldes den ofte Bio-LNG eller LBG.

LNG er flydende gas. Hvor CNG er komprimeret til højt tryk, for at det kan håndteres effektivt, så er LNG nedkølet til ca. -155ºC, hvor det går på flydende form og bliver endnu mere kompakt.

Denne flydende gas kan nu tankes på køretøjer, som fordamper gassen til brug i motoren når den kører. Tankkapaciteten på lastbilerne bliver på den måde meget stor og i dag bruges LNG og Bio-LNG i stigende grad til langturslastbiler som kører op og ned igennem Europa med varer. Lastbiler på LNG har en rækkevidde på omkring 1000 km på en tankfuld.

Vi kan også levere LNG tankstationer i Danmark og vi har også løsninger for at levere CNG fra LNG-tankstationerne. En sådan løsning kaldes LCNG og med den løsning kan man både tanke LNG og CNG.

Anlægget består af en LNG tank med en pumpe, som overfører den flydende gas til dispenseren. En varmeveksler sørger for at gassen har det rette tryk for at kunne fungere effektivt på lastbilen, som helst skal fyldes med et tryk på ca. 8-9 bar. Dispenseren kobles på bilens tank med to slanger. Én slange overfører flydende gas til lastbilens tank, og én slange tilbagefører gas fra bilens tank som er fordampet. Denne gas går retur til lagertanken så tankningen foregår hurtigt og effektivt uden tab af gas til atmosfæren.

 

LNG tankstation

LCNG er en tankstationsløsning som baserer sig på LNG-tankstationen, men som har en ekstra indretning for at kunne levere CNG.

Det foregår i praksis ved at man, i stedet for en CNG-kompressor, har en pumpe, som kan pumpe LNG op til ca. 300 bar. Den flydende gas under tryk, går så igennem en række fordamper-rør, så den går på gasform og videre til CNG dispenseren ind og bilen.

 

LCNG tankstation

Forstå gastankstationerne

Gastankstationer for komprimeret gas, også kaldet CNG eller CBG, hvis der er tale om biogas, deles op i to kategorier: Slow-fill og Fast-fill.

Slow-fill

Slow-fill betyder at køretøjerne kobles på hver deres lille dispenser når de parkeres. Gassen komprimeres så direkte ind på køretøjernes tanke, mens de står parkeret.

Tankningen tager længere tid, da tankhastigheden afhænger af kompressorens kapacitet og flere køretøjer fyldes samtidig. Men for flådekøretøjer, så som busser og renovationsbiler, der holder stille over natten, er dette en effektiv og omkosningsbesparende løsning.

Dispenserne er nemlig billigere end den typiske fast-fill dispenser, og man skal som chauffør ikke stå og vente på at køretøjet fyldes.

Busser tanker biogas

Fast-fill

Fast-fill betyder at gastankstationen lagrer gas ved højt tryk på trykflasker, som tømmes hurtigt ind på bilen, når der tankes. En fast-fill tankning tager typisk mellem 3 og 8 minutter afhængig af bilens tankkapacitet og flaskelagerets størrelse. Selve Tank-processen minder meget om den vi kender fra benzin og diesel-tankstationer.

En fast-fill løsning er typisk lidt dyrere end en slow-fill løsning fordi kompressoren bør være lidt større og flaskelageret også medfører en omkostning, som man ikke behøver ved slow-fill. Til gengæld er den fleksibel på den måde tanke på, og det kræver mindre plads, da man ikke er afhængig af at der opstilles standere til hver bil parkeringspladserne.

Kombineret gastankstation

Nogle gastankstationer har både slow-fill og fast-fill løsning kombineret. I de fleste tilfælde er fast-fill dispenseren offentlig tilgængelig sådan at der er betalingsterminal for visa/mastercard/dankort og adgang for enhver med en gasbil.

Dog kan man sagtens sætte gastankstationen op sådan at den er “privat”, kun for ens egen vognpark både med fast-fill og slow-fill kombineret.

Flydende gas – LNG eller LBG tankstation

Skal man køre langt mellem tankningerne kan det være relevant at tanke flydende gas, også kaldet LNG (Liquid Natural Gas) eller LBG (Liquid Biomethane Gas). Det er gas som er kølet ned til så lave temperaturer at det bliver flydende. Det gør at gassen bliver meget kompakt, og man kan dermed tanke en større mængde.

Tankstationer for dette findes flere steder i europa, men pt. er der ikke nogen opstillet i Danmark.

Vi har dog løsninger til både produktion af flydende gas og tankning, så kontakt os gerne, hvis det er noget som I er interesseret i at undersøge nærmere.

Iveco lastbil på vejen

Ejerskab og Finansiering, køb eller leasing

Der er de seneste år blevet større interesse for, som vognmand eller transportselskab, at eje sin egen gastankstation og forsyne sine egne køretøjer, da dette medfører god kontrol over anlæggets kapacitet og en lavere pris på gassen som tankes.

Vil man have sin egen gastankstation og tanke biogas kan det arrangeres på flere måder, men de tre typiske løsninger er:

1. Køb af biogas:

Vi stiller en tankstation op for jer, som vi servicere og vedligeholder.

Biogassen sørger vi for at I får leveret også, så det bliver så enkelt som muligt for jer.

2. Køb af tankstationen:

Vi stiller den op for jer og kan hjælpe med service og vedligehold. Biogassen kan efterfølgende købes med certifikat fra en gasleverandør.

3. Leasing af tankstationen:

Vi stiller den op for jer og kan hjælpe med service og vedligehold. Biogassen kan efterfølgende købes med certifikat fra en gasleverandør.

 

Kontakt os for at få afklaret de nærmere behov, størrelse og udformning af gastankstationen. Så kan vi derudfra beregne en pris til jer for køb, leasing eller for den enkle løsning: Levering af komprimeret biogas til jeres køretøjer, alt inklusive.