Få en gastankstation for biogas

Vi har over 10 års erfaring med at opstille og servicere gastankstationer i mange forskellige størrelser og udformninger. De er stort set alle tilpasset forskellige kundebehov fordi der er meget forskel på størrelsen af køretøjerne som skal tankes, mængden af dem og hvordan det ønskes at tanke dem.

I er altid velkommen til at kontakte os for at tale mulighederne igennem. Vi kan kontaktes på tlf.: 31 14 44 84 eller på email: kontakt@tankbiogas.dk.

Ejerskab og Finansiering, køb eller leasing

Der er de seneste år blevet større interesse for, som vognmand eller transportselskab, at eje sin egen gastankstation og forsyne sine egne køretøjer, da dette medfører god kontrol over anlæggets kapacitet og en lavere pris på gassen som tankes.

Vil man have sin egen gastankstation og tanke biogas kan det arrangeres på flere måder, men de tre typiske løsninger er:

1. Køb af biogas:

Vi stiller en tankstation op for jer, som vi servicere og vedligeholder.

Biogassen leverer vi til jer til samme pris, eller billigere, end diesel, og det er kun det I skal betale for.

2. Køb af tankstationen:

Vi stiller den op for jer og kan hjælpe med service og vedligehold. Biogassen kan efterfølgende købes med certifikat fra en naturgasleverandør.

3. Leasing af tankstationen:

Vi stiller den op for jer og kan hjælpe med service og vedligehold. Biogassen kan efterfølgende købes med certifikat fra en naturgasleverandør.

 

Kontakt os for at få afklaret de nærmere behov, størrelse og udformning af gastankstationen. Så kan vi derudfra beregne en pris til jer for køb, leasing eller for den enkle løsning: Levering af komprimeret biogas til jeres køretøjer, alt inklusive.

Forstå gastankstationerne

Gastankstationer deles op i to kategorier: Slow-fill og Fast-fill.

Slow-fill

Slow-fill betyder at køretøjerne kobles på hver deres lille dispenser når de parkeres. Gassen komprimeres så direkte ind på køretøjernes tanke, mens de står parkeret.

Tankningen tager længere tid, da tankhastigheden afhænger af kompressorens kapacitet og flere køretøjer fyldes samtidig. Men for flådekøretøjer, så som busser og renovationsbiler, der holder stille over natten, er dette en effektiv og omkosningsbesparende løsning.

Dispenserne er nemlig billigere end den typiske fast-fill dispenser, og man skal som chauffør ikke stå og vente på at køretøjet fyldes.

Billedet til højre viser busser som holder ved hver deres slow-fill dispenser.

Busser tanker biogas

Fast-fill

Fast-fill betyder at gastankstationen lagrer gas ved højt tryk på trykflasker, som tømmes hurtigt ind på bilen, når der tankes. En fast-fill tankning tager typisk mellem 3 og 8 minutter afhængig af bilens tankkapacitet og flaskelagerets størrelse. Selve Tank-processen minder meget om den vi kender fra benzin og diesel-tankstationer.

En fast-fill løsning er typisk lidt dyrere end en slow-fill løsning fordi kompressoren bør være lidt større og flaskelageret også medfører en omkostning, som man ikke behøver ved slow-fill. Til gengæld er den fleksibel på den måde tanke på, og det kræver mindre plads, da man ikke er afhængig af at der opstilles standere til hver bil parkeringspladserne.

 

Nogle gastankstationer har både slow-fill og fast-fill løsning kombineret. I de fleste tilfælde er fast-fill dispenseren offentlig tilgængelig sådan at der er betalingsterminal for visa/mastercard/dankort og adgang for enhver med en gasbil.

Dog kan man sagtens sætte gastankstationen op sådan at den er “privat”, kun for ens egen vognpark både med fast-fill og slow-fill kombineret.

Iveco lastbil på vejen

Flydende gas

Skal man køre langt mellem tankningerne kan det være relevant at tanke flydende gas, også kaldet LNG (Liquid Natural Gas) eller LBG (Liquid Biomethane Gas). Det er gas som er kølet ned til så lave temperaturer at det bliver flydende. Det gør at gassen bliver meget kompakt, og man kan dermed tanke en større mængde.

Tankstationer for dette findes flere steder i europa, men pt. er der ikke nogen opstillet i Danmark.

Vi har dog løsninger til både produktion af flydende gas og tankning, så kontakt os gerne, hvis det er noget som I er interesseret i at undersøge nærmere.