Arriva opstiller to private gastankstationer

Gas fyldenozzle

Arriva har fra 1. maj taget to gastankstationer i drift i hhv. Brønderslev og Hadsund.

Begge gastankstationer består af et kompressoranlæg som løfter trykket på biogassen fra gasnettet op til ca. 200 bar og fører det over på busserne som parkeres ved kompressoranlægget.

Anlæggene er et såkaldte slow-fill anlæg, hvor busserne tilkobler og fyldes samtidig over få timer. De to gastankstationer fylder hhv. 5 og 6 busser.

Der opstilles ikke offentlig tankstander på anlæggene.